Logo

අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය

ඩබ්ලිව්. කේ. එච් වෑගපිටිය සභාපති
තිලක් ද සිල්වා උප සභාපති
පියදාස කුඩාබාලගේ කලමනාකර අධ්‍යක්‍ෂක / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
R. සෙල්වස්කන්දන් අධ්‍යක්ෂක
gradient
chairman
managing director
director
director